Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  •          De eigenaar: de eigenaar van de website;
  •          Gebruiken: alle denkbare handelingen;
  •          U: de bezoeker van de website;
  •          Content: alle in website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content, op de aan deze website gekoppelde websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan is inbreuk op de intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Natuurlijk doen wij ons best om technische en/of typ fouten te voorkomen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunnen deze altijd via onze contact pagina stellen. Natuurlijk kunt u ons ook mailen op webwinkel@wilmo.nl. Dit wordt zeer op prijs gesteld.